חיבור רצף לוחות רעף מתכת

חיפוי גגות קלים ובנית גגות קלים בשיטת בניה קלה עם לוחות רעפים קלים ופנלים מבודדים דמוי רעפים לבנית סככות, בנית גגות והחלפת גגות אסבסט, איסכורית וכדומה.

עמוד בודד.

חיבור רצף לוחות רעף מתכת

תגובות