לוחות גגות קלים לכיסוי גג קל, פרט חיבור לקונסטרוקציה

לוחות רעפים קלים לכיסוי גגות קלים. פרט חיפור לוח לקונסטרוקצית מתכת. ציון מפתחים בין מרישים ללוחות רעפים בעובי 0.5מ"מ. שימוש בברגי איסכורית.

עמוד בודד

חיבור לוח רעפי מתכת לקונסטרוקצית פלדה

תגובות