רוכב עליון ברכס גג רעפי פח

רוכב עליון, פרט חיבור רכס עליון לפנל גג קל דמוי רעפים בגג קל דו שיפועי בשיטת בניה קלה.

עמוד בודד

רכס בגג רעפי מתכת

תגובות