מטבח - תכנון ומפרט א

הכנה של תוכניות מטבח - המטבח הוא אחד מהמקומות המרכזיים בכל תכנון של בנייה או שיפוץ. ההקשבה ללקוחה והטיפול בנקודות החשובות לה תוך שמירה על התקציב הם המפתח לבנייה נכונה ומתאימה של המטבח למקום. תוכנית א מעלה את המבנה הכללי. תוכנית ב בהמשך מעלה את הפריסה

תמונה

תגובות