פרטי בנין - גג קל - פרט 1 - סגירת קצה גג ופנל קיר

קצה הגג הקל וסגירתו בפח מגלוון אל הקונסטרוקציה תוך יצירת אף מים. קצה קיר עליון העשוי מפנל מבודד.


למיקום הפרט ראה - www.saf.co.il/noa/det_1046סגירת קצה גג קל בפח

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.