פרטי בנין - רצף חלונות בקיר מחופה פח מורכב - מפתח

מפתח פרטים לשני דפים המפרטים את חיבור החלונות בקיר מחופה לוחות פח (קסטות).
חתך אופקי
חתך אנכירצף חלונות בקיר מחופה פח מורכב

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.