פרטי בנין - סף לגינה באבן חברונית מלוטשת

שני פרטי חתך למעבר בין ריצוף משתלב לגינה - פרט גינון מונמך ופרט גינון מוגבה (יחסית לגובה אבני הריצוף).

בחתכים ניתן לראות את המצע המהודק, בסיס הבטון לאבן השפה, הריצוף המשתלב ואדמת הגן.


אבן גן חברונית מלוטשת - אקרשטיין - 21460125סף לגינה באבן חברונית מלוטשתדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.