פרטי בנין - סף לגינה באבן חברונית מלוטשת

שני פרטי חתך למעבר בין ריצוף משתלב לגינה - פרט גינון מונמך ופרט גינון מוגבה (יחסית לגובה אבני הריצוף).

בחתכים ניתן לראות את המצע המהודק, בסיס הבטון לאבן השפה, הריצוף המשתלב ואדמת הגן.


אבן גן חברונית מלוטשת - אקרשטיין - 21460125סף לגינה באבן חברונית מלוטשת

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.