פרטי בנין - ספסל גינה בנוי

תוכנית וחתך בספסל בנוי מדפנות צד יצוקות כקוביות בטון ומשטח המחובר אליהן.שרטוט ספסל גינה בנוי

לא מצאת? פשוט חפש.