פרטי בנין - חיפוי אבן בשיטה הרטובה

פרט חתך אנכי לחיפוי אבן בשיטה הרטובה, כולל עיגון האבנים אל רשת הפלב"מ האחורית ועיגון הרשת עצמה אל קיר הבטון.חיפוי אבן בשיטה הרטובה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.