פרטי בנין - רצף חלונות בקיר מחופה פח מורכב - חתך אנכי

פרט חתך אנכי במפגש קיר מחופה קסטות פח עם רצף חלונות. לחלון מבחוץ יש כנף הצללה קבועה.
הפרט מראה את חיבור החיפוי אל הקיר בסף העליון והתחתון של החלון ואת האיטום למניעת חדירת מים. צידו הפנימי של הקיר מחופה בלוחות גבס.רצף חלונות בקיר מחופה פח מורכב - חתך אנכידווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.