פרטי בנין - מצלול פריקסט לחלון

אלמנט פריקסט בעקרון של משרביה היוצר מעין רשת הצללה לחלון.

דגם שלומי של אקרשטיין.מצלול פריקסט סוגר חלון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.