פרטי בנין - תפר התפשטות בגג בכיסוי פריקסט

פרט תפר התפשטות בגג בטון שטוח עם כיסוי פריקסט בטון לסגירת המרווח בין הבנינים. בפרט ניתן לראות את שכבת הקלקר בתפר ההתפשטות, האיטום במסטיק והסגירה הגאומטרית בין שני פריקסטים לאורך התפר.תפר התפשטות בגג בכיסוי פריקסט

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.