פרטי בנין - מדרגות אבן על קורת בטון

פרטי קצה למדרגות אבן על קורת בטון. הפרט כולל:
קצה מדרגה בחתך ניצב (רום ושלח).
קצה מדרגה חופשית, עם הדבקה של קנט קצה למניעת נזילת מים בזמן ניקוי המדרגות.
קצה פודסט.מדרגות אבן על קורת בטון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.