פרטי בנין - קרוי מבנה שטוח בגג קל פוליגל

תוכנית מפתח לפרטי חיבור גג קל מלוחות פוליגל בחיבור אל מבנה בנוי.

הפרטים עצמם המופיעים בדפים הבאים מתארים את הנדרש עבור הגג הקל. האגדים, המרישים, קיר גמלון וכל הנדרש.

הקירוי בפוליגל מאפשר משקל נמוך, שיפוע מינימלי של 10% ואפילו הכנסת אור דרך הגג.קרוי שטוח גג קל פוליגל

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.