פרטי בנין - חיבור פינה חיצונית בין שני קירות פח מכופף

פרט חתך אופקי בנקודת החיבור של שני קירות פח מכופף. בחתך זה ניתן לראות את העמוד הקונסטרוקטיבי אליו מתחברים המרישים. אל המרישים מתחברים לוחות "סטילפח" ואת הפינה סוגר פלשונג חיצוני.פרט פינה חיצונית בין שני קירות פח מכופףדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.