פרטי בנין - חיבור גג וקיר גמלון מפנלים מבודדים

פרט חתך אנכי בחיבור קיר גמלון וגג העשויים שניהם מפאנלים מבודדים. הפרט מראה את הקונסטרוקציה הנושאת העשויה פלדה, את המרישים, פנל מבודד כקיר וכגג ופלשינג הסוגר את החיבור ויוצר אף מים חיצוני.פרט חיבור גמלון וגג בפנל מבודד

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.