פרטי בנין - חיבור גג קל מפנל מבודד בעיגון לקיר קשיח

פרט חיבור גג קל עשוי פנלים מבודדים אל קיר בטון. הקונסטרוקציה הנושאת את המרישים מחוברת בעיגול אל הגמלון. פלשינג חיצוני משמש לאיטום החיבור. פלשינג פנימי מסתיר את נקודת החיבור.חיבור גג קל בפנל מבודד אל קיר בטון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.