פרטי בנין - תפר התפשטות בגג קל מפנלים מבודדים

פרט בנייה לתפר התפשטות במבנה עשוי קונסטרוקציה מפלדה וגג פנלים מבודדים. הפרט מראה את הקונסטרוקציה הנפרדת לשני חלקי המבנה כשתפר ההתפשטות סגור על ידי פלשינג חיצוני לאיטום נגד חדירת מים ופלשינג פנימי לסגירת נקודת החיבור. אין קשר קונסטרוקטיבי כמובן בין חלקי המבנה, המרישים או חיפוי הפנלים העליון.פרט תפר התפשטות בגג קל עשוי פאנלים מבודדים

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.