פרטי בנין - חיבור קיר פנל מבודד לרצפה מרוצפת

פרט איטום בנקודת החיבור בין קיר פנלים מבודדים לרצפה שכבר רוצפה באריחים. הפרט מראה את תפיסת תחתית הקיר בפרופיל פח מכופף. מתחת לפרופיל הפח מותקן אטם קומפריבנד. הניטים המחברים את הקיר אל הפרופיל התחתון מוכנסים בגובה נמוך כך שהם נסתרים מאחורי הפנלים של הריצוף.פרט מפגש קיר פנל מבודד וריצוף קייםדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.