פרטי בנין - הגבהת שוחת ביוב קיימת במדרכה

פרט הגבהת שוחת ביוב לפי תקן עיריית חיפה. הפרט מפרט את העבודה הנדרשת, ניסור האספלט ופרוקו, מילוי שכבת בטון והנחת רשת פלדה. מטרת התכנון להגביה את מכסה שוחת הביוב ב 5 עד 30 ס"מ מהגובה הנוכחי שלה.
פרט הגבהת מכסה שוחת ביוב קיימת
משתתף במבצע
דווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.