פרטי בנין - הגבהת שוחת ביוב קיימת במדרכה

פרט הגבהת שוחת ביוב לפי תקן עיריית חיפה. הפרט מפרט את העבודה הנדרשת, ניסור האספלט ופרוקו, מילוי שכבת בטון והנחת רשת פלדה. מטרת התכנון להגביה את מכסה שוחת הביוב ב 5 עד 30 ס"מ מהגובה הנוכחי שלה.פרט הגבהת מכסה שוחת ביוב קיימת

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.