פרטי בנין - קיר תלוי בין קומות - מפתח פרטים 6 - 9

שרטוט עקרוני של קיר קיר מסך תלוי מרצפות הקומות של המבנה. מפתח פרטיםקיר תלוי בין קומות - מפתח פרטים 6 - 9

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.