רישוי עסקים למרות חריגות בניה

רישיון עסק לנכס עם חריגות בניה

 

בשעה טובה ומוצלחת החלטתם להקים את העסק שתמיד רציתם . השגתם את המימון הדרוש איתרתם את הספקים האמינים ביותר ומצאתם נכס במיקום אטרקטיבי במחיר סביר.

כאזרחים שומרי חוק וסדר אתם מתחילים בפרוצדורות הדרושות להקמת העסק , פתיחת תיק במע"מ, ביטוח לאומי מס הכנסה וכמובן ניגשים אל משרדי הרשות המקומית ע"מ שתוכלו לקבל רישיון עסק ולפעול כחוק. אבל מה , מסתבר שאי שם בעבר משהו סגר חלון, אולי עשה פרגולה, או גלריה, הקטין את המחסן פלש למדרכה שלא כדין ועוד תרחישים שונים ומשונים  ואתם לא יכולים לקבל רישיון עסק. עכשיו בפניכם עומדות שתי אפשרויות. האחת לצפצף על החוק ולהמשיך לעבוד, או לסגור את העסק שעמלתם עליו כל כך והשקעתם בו ממון רב ועבודה קשה.

 

בישראל פועלים עשרות אלפי עסקים ללא רישיון עסק , חלק נכבד מהם לא מקבל רישיון עסק בגלל חריגות בניה שנעשו בעבר, לעיתים ללא ידיעתו של בעל העסק הנוכחי.

מצב אבסורדי זה גורם לכך שעסקים רבים לא מפוקחים כנדרש  ולא עומדים בתקנות רבות כמו: איכות סביבה, בטיחות הציבור, זיהום אויר ומים, לא נבדקים על ידי מכבי האש ועוד'. כך יוצא שליקוי, לעיתים זניח שבהרבה מקרים נעשה בתום לב, גורר אחריו שורה ארוכה של ליקויים ועברות הנגרמים עקב היעדרותו של אותו רישיון .

 

בעקבות האמור לעיל החליטו חברי הועדה לרישוי עסקים לפנות ליועץ המשפטי לממשלה במטרה לבדוק האם בתנאים ובנסיבות מסוימות , ניתן יהיה לתת רישיון עסק גם לעסקים הפועלים במבנים שאינם עומדים באופן מלא בחוקי התכנון והבניה . עניין זה לטענת העותרים, לא יפגע בתכליתיות החוק לרישוי עסקים מהסיבה שבהרבה מקרים אין שום כוונה או יכולת, לפעול כנגד אותן החריגות. לכן הגמישות בעת מתן האישור  לאותם חריגים, יאפשר פיקוח על מספר רב יותר של עסקים ועל ידי כך להביא ליישום טוב יותר של החוק לרישוי עסקים.

 

עיון מעמיק בחוק לרישוי עסקים, מלמד אותנו שאף בחוק עצמו משאיר מקום לשיקול דעת במקרה שהעסק פועל במקום עם חריגות בניה. זאת ועוד, בהתבוננות בפסקי דין הקשורים לנושא הנדון. אנו רואים שחלק מהשופטים אמצו גישה זאת ולמעשה מעודדים את הרשות, להפעיל שיקול הדעת של בעת קבלת החלטות בנושא.

 

דוגמא מצוינת ניתן למצוא בפסק הדין 672 נ"ה 1 של בית משפט העליון בדיון 8729/96 בעניינם של כאכון מלונות ונופש בע"מ ואח' נ' עמידר .

"בין המטרות לרישוי אנו מוצאים גם את קיום הדינים הנגעים לתכנון ולבניה . יש צורך להבין זאת כך : אם אדם מבקש אישור לעסוק במקום אשר אינו מותר לפי חוקי התכנון והבניה או תכנית בנין ערים . רשאית רשות הרישוי לסרב לתיתו בשל כך !

פרט לכך אין לייחס למחוקק כוונה שחוק הרישוי ישמש כמכשיר נוסף לאכיפתו של חוק התכנון והבניה אשר בו ישנן הוראות מתאימות למניעת שימוש איסור וענישה על עבירות של שימוש אסור, כולל צווים להפסקת אותו שימוש." ההדגשה אינה במקור.

 

מכאן אנו למדים שהחוק לרישוי עסקים אינו שולל באופן גורף מתן רישיון עסק לעסקים הפועלים במקום עם חריגות בהיתרי הבניה ונותן רשות לרשויות לאשר, בנסיבות מסוימות וחריגות עסקים אלה על פי הפירוט הבא :

 

1-     חריגות הבניה הינן קלות ואין בהם שום סכנה לציבור או חשד לשימוש פלילי.

2-     העסק נמצא במבנה ישן שמעולם לא קיבל היתר בניה ולראשות אין עניין או יכולת להנפיקו.

3-     במקרים של חריגות קלות הניתנות לשינוי, יינתן רישיון זמני עד להסדרת העניין.

4-     רישיון עסק בנסיבות הנ"ל יינתן בכפוף לאישור בטיחות שיינתן על מומחה בתחום

5-     מתן רישיון העסק , לא נותן  ולא מכשיר את אותן החריגות ולא מהווה שום חסינות מפני צעדים עתידיים לגבי אותן החריגות.

6-     הסדר זה הינו זמני לתקופה של שנתיים שבמהלכה הוועדה המקומית לספק נתונים שנאספו, מסקנות והמלצות לגבי המשך ההתנהלות של אותו העסק .

 

 

בהצלחה .

 

כותב המאמר הוא דרור קופל מחברת קופל - רישוי עסקים והיתרי בניה,  www.kopel.biz, מסייע לעסקים להתמצא בסבך הבירוקרטיה , לחסוך בעלויות ובייעול תהליכי רישום ורישוי העסק .

 

המאמר באדיבות

תגובות