פיקוח הנדסי בהתחדשות עירונית

פיקוח הנדסי בהתחדשות עירונית

מפקח בנייה הוא מהנדס בניין שתפקידו הוא לוודא שהבנייה מתבצעת בהתאם לתקן הבנייה הקבוע בחוק ובהתאם להיתר הבנייה.

אין חובה חוקית לשכור את שירותיו של מפקח בנייה, אך מדובר בגורם משמעותי וחשוב בתהליך. לכן לעתים בפרויקטים של התחדשות עירונית נהוג לשכור מפקח בנייה, ולעתים אף שני מפקחים שונים: אחד מטעם הדיירים ואחד מטעם היזם. כך עושה קבוצת בראשית.

חברת הפיקוח של קבוצת בראשית נכנסת לתמונה כבר בשלב הכנת מכרז היזמים על-מנת לוודא שהמפרטים שאנו דורשים בשם הדיירים עומדים בתקנים המחמירים ביותר. גם בזמן הוצאת היתר הבנייה על-ידי היזם הנבחר המפקח מטעם הדיירים מקפיד שכל ההסכמות בין הדיירים ליזם מקבלות ביטוי בבקשה להיתר שהגיש היזם לרשות המקומי,

נהוג ששכר הטרחה של המפקח מטעם הדיירים משולם על-ידי היזם. החוזה הוא בין המפקח לדיירים ולא בין המפקח ליזם ולכן המפקח כפוף לדיירים על-אף ששכרו משולם על-ידי היזם.

להלן פירוט קצר ולא ממצה של תפקידי המפקח מטעם הדיירים:
בחינה של המפרט הטכני המוצע לדיירים; בדיקת התאמת התכניות המוגשות למפרטים ולתמורה המוסכמים; מעקב לוחות זמנים בהליך הרישוי מול החוזה; פיקוח הנדסי רציף על כל שלבי הבנייה; מעקב אחר לוחות זמני הביצוע של הפרויקט; מעקב, בקרה ואישור הנדסי לשינויים במהלך הביצוע; מעקב אחר פיקוח עליון של מתכנני הפרויקט לפי התקן ודרישות העירייה; דיווח חודשי לוועד הדיירים; הכנת דוח התיקונים הדרושים בתיקוני שנת הבדק; בדיקת ואישור התיקונים שבוצעו על-ידי היזם.

קבוצת בראשית הינה חברה פרטית המתמחה בליווי דיירים וניהול פרויקטים של התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38/1 (חיזוק ותוספת), תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה) או פינוי בינוי.

לבירור וייעוץ חינם, האם הבניין שלכם מתאים לתמ"א / פינוי בינוי צרו קשר עוד היום

המאמר באדיבות

תגובות