ערבויות בפרויקטים של התחדשות עירונית

ישנן מספר ערבויות (כלכליות) בפרויקטים של בנייה ובפרט בפרויקטים של התחדשות עירונית שאותן חובה לדרוש מהיזם ומקבלן הביצוע.

כבר בשלב זה נקדים ונאמר כי הנושא של ערבויות הוא מהותי לפרויקט כולו ואנו ממליצים לא להתקשר עם יזם שאינו נותן ערבויות מספקות. בקבוצת בראשית אנו מטמיעים את הסוג והגובה של הערבויות בתנאי הסף להגשת הצעה למכרז.

המשמעות היא שיזם שלא מוכן לספק את הערבויות והסכומים הנדרשים, מלכתחילה לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו לא תידון.

סוגי הערבויות הנפוצות בשוק

1. ערבות ביצוע אוטונומית פוחתת בהתאם לקצב התקדמות הבניה: ערבות זו צמודה למדד תשומות הבנייה והיא למעשה "משתחררת" לקבלן הביצוע במקביל להתקדמות העבודה שלו בשטח. הערבות הזו מאפשרת לנו להכניס קבלן ביצוע חלופי במקרה בו הקבלן ביצוע יפסיק את העבודות (מטעמים של פשיטת רגל או כל ערבויות בפרויקטים של התחדשות עירוניתסיבה אחרת).

2. ערבות מיסים: המטרה של ערבות המיסים היא לוודא שהמיסים העתידיים שיחולו על היזם על- פי החוזה לא יגיעו בסוף היום לבעלי הדירות. מדובר בעיקר על מס שבח, היטל השבחה ומע"מ.

3. ערבות רישום: ערבות בנקאית פיננסית אוטונומית, בדרך כלל צמודת מדד המחירים לצרכן, להבטחת רישום הבית המשותף ורישום זכויות הדיירים בדירות הדיירים החדשות. המטרה היא לא להשאיר את הדיירים בלי השלב האחרון של הפרויקט שהוא רישום הדירות או התוספות החדשות על-פי חוק.

4. ערבות בדק: ערבות בנקאית אוטונומית, בדרך כלל צמודת מדד המחירים לצרכן, להבטחת טיב ביצוע הפרויקט. תוקף הערבות יהיה למשך כל "תקופת הבדק" (12 חודשים).

קבוצת בראשית הינה חברה פרטית המתמחה בליווי דיירים וניהול פרויקטים של התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38/1 (חיזוק ותוספת), תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה) או פינוי בינוי.

לבירור וייעוץ חינם, האם הבניין שלכם מתאים לתמ"א / פינוי בינוי צרו קשר עוד היום

המאמר באדיבות

תגובות