תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (1)  

תקנות התכנון והבניה


(חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים)

תשנ"ב-1992


בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

עדכון אחרון: 2013-03-04 16:59:58

תגובות

הוסף תגובה  

 מדוע לא ניתן לראות את תקנות חישוב שטחים בעמוד 1

  אורח - 4.03.13 (16:59)    דוא"ל לכותב   

האם תוכלו לאפשר צפיה בתקנות חישוב שטחים כך שיהיו מסודרים בעמוד אחד או לאפשר גרסת הדפסה בעמודים רציפים? המצב בו יש ללכת קדימה ואחורה כדי לקרוא כל סעיף הוא לא נוח