פרטי בנין - מערכת סינון אוויר למיגון עד 100 איש

מערכת אוורור וסינון אוויר 'תיבת-נח' דגם FA 1600/600 למיגון עד 100 איש (נדרש גנראטור לגיבוי חשמל לחירום). המערכת מיועדת להתקנה במרחב מוגן או מקלט בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית ולת"י 4570 למערכות אוורור וסינון אוויר.מערכת אוורור וסינון אוויר למיגון עד 100 אישדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות