שונות - טופס 1 - בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין - שינויים - עירית תל אביב

טופס בקשה לועדה מקומית לתכנון ובניה, רשות הרישוי לפי חוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה, בקשה להיתר עבור שינויי בנייה, עירית תל אביב.טופס 1 - בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין - שינויים - עירית תל אביבדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות