הארכת תוקף רישיונות לאדריכלים, מהנדסים וחשמלאים

הארכת תוקף רישיונות לאדריכלים, מהנדסים וחשמלאיםהתוקף יוארך עד 31.5.2020 באופן אוטומטי
כפי שפורסם היום 26/3/2020 בהודעת זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש covid 19) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף - 2020, תוקפם של כל הרישיונות המונפקים על ידי האגף, יוארך עד 31.5.2020 באופן אוטומטי.

מאגרי העוסקים עודכנו בהתאמה.

לכניסה למאגרי המידע לאיתור בעלי עיסוק לחצו כאן.

לפרסום המקורי באתר זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לחצו כאן


/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

תגובות