הזוכים בתחרות פומבית לתכנון אלמנט כניסה לעיר רמלה

הזוכים בתחרות פומבית לתכנון אלמנט כניסה לעיר רמלה
עיריית רמלה והתאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל מודיעים בזה על תוצאות תחרות פומבית לתכנון אלמנט כניסה לעיר רמלה

חבר השופטים
מר מיכאל וידל – ראש העיר - שופט
פרופ' שרי קלאוס'  -  יו"ר חבר  השופטים
אינג' ז'אנה סולוביצ'יק -  מהנדסת העיר – שופטת
אדר' שראל וינקלר – אדריכל העיר - שופט
אדר' נוף איריס שליסל - שופטת
אדר' ישי וול – שופט
אדר' אריה גונן  - מזכיר חבר השופטים
ותושבי רמלה, במסגרת הליך שיתוף ציבור שהתקיים בעיר.

החליט על חלוקת הפרסים:
פרס 1 ע"ס 35000 ₪ ניתן ל FONMA ONIVA - האדריכלים נוף נתנזון ואבינועם שרון
פרס 2 ע"ס 15000 ₪ ניתן לאדר' משה שמש
פרס 3 ע"ס 10000 ₪ ניתו לאדריכלים שני מלא-רון, דן מאיה, מיארה עמירם, גלעד ארליכמן
ציון לשבח ע"ס5000 ₪ ניתן לאדריכלים חן רינסקי, אליה מונדרר ושניר רביב
וליגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות, בשיתוף רני כספין

תגובות