כנס - העיר כמנוע לצמיחה כלכלית

כנס אשקלון־מרחב לפיתוח כלכלי עירוני

29 נובמבר - 30 נובמבר, 2011

דמיינו ישראל מוצלחת – עם איכות חיים גבוהה לכל. מרכיב מרכזי בהשגת איכות חיים כזאת הוא היכולת לייצר שגשוג כלכלי מהיר ובר־קיימא. נדרשים לשם כך "מנועי צמיחה" בעלי עוצמה. במשך העשור האחרון הדיון המקצועי בפיתוח הכלכלי המקומי (Local Economic Development - LED) עבר להתמקד בערים עצמן. מומחי העולם כבר מכירים בכך שערים הן המנועים האמתיים לצמיחה כלכלית, ששגשוג כלכלי ברמה הלאומית תלוי בשגשוג הערים, ושכל אסטרטגיה המיועדת להשיג שגשוג כלכלי שלא מתמקדת בערים תתקשה מאוד להצליח. בישראל, לעומת זאת, פיתוח כלכלי נחשב סוגיה ארצית או אזורית. תעשיות וענפי תעשייה מסוימים מזוהים כמנועי הצמיחה העיקריים. טרם הוכר תפקידן החיוני של הערים ביצירת הצלחה כלכלית.

כנס וסדנאות אשקלון־מרחב לפיתוח כלכלי עירוני ישים דגש על הקשר החיוני שבין עיצוב עירוני ופיתוח כלכלי מקומי (LED). לערים יתרונות טבעיים המעודדים ומזרזים פיתוח כלכלי. אולם תכנון עירוני לקוי מסקל את היתרונות ויוצר מחסומים לפיתוח כלכלי, ואילו עיצוב עירוני מוצלח יכול לחזק ולהבליט את אותם יתרונות.

נושאים ושאלות לדיון בכנס ובסדנאות

תולדות הפיתוח הכלכלי המקומי בעולם והלקחים שהופקו

בינוי עירוני לחיזוק היתרונות הכלכליים של העיר

תחבורה בת - קיימא לחיזוק היתרונות הכלכליים של העיר

כלים לפיתוח כלכלי מקומי התואמים את הניסיון הנוכחי שהצטבר בעולם

כלים למימון פרויקטים עירוניים לפיתוח כלכלי מקומי

פיתוח כלכלי בר קיימא ע"י עיבוי וחיזוק הערים הקיימות תוך שמירה על ערכי טבע ונוף

חשיבות תמהיל חברתי מגוון לפיתוח כלכלי, כלים לדיור בר השגה הכולל עלות נסיעות

העיר החכמה אתגרים והזדמנויות שהעיר יוצרת והחידושים הדרושים להגדיל את איכות החיים העירונית

הרשות המקומית ותפקידה כמובילה בתכניות לפיתוח כלכלי

 

 

ניתן להגכנס - העיר כמנוע לצמיחה כלכליתשים את החזון של ישראל משגשגת עם איכות חיים גבוהה עבור כל תושביה ע"י הכרה בתפקידן החיוני של הערים בכלכלה ומינוף תפקיד זה למען הצלחה כלכלית בת קיימא של המדינה כולה.

 

פרטים נוספים באתר עמותת מרחב.

תגובות