שטחים פתוחים אחידים ומשעממים

לקראת הרצאתו בכנס איגוד אדריכלי הנוף בשבוע הבא כותב האדריכל יודן רופא על מחקר שקיים בנוגע לשטחים הפתוחים בשכונות המגורים בישראל. המחקר מראה כי אין מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים בשכונות מגורים בישראל ומסקנה זו אינה מתיישבת כמובן עם המלצות הארגונים הירוקים והמשרד להגנת הסביבה.

 

לדבריו של יודן, "אין מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים בשכונות מגורים בישראל – אלא שהשטחים הפתוחים אחידים ומשעממים, אינם מושכים פעילות כשלעצמם, ונמצאים בשימוש מועט מצד אחד, ומצד שני עיקר המרחב הציבורי (רחובות ושטחים פתוחים אחידים ומשעממיםרחבות ציבוריות) שבו אכן משתמשים התושבים, לוקה בחסר מבחינת איכותו. במקרה של ישובים קטנים, או שכונות בצפיפות נמוכה, ישנה אף הקצאת יתר של שטחים פתוחים הנגרמת על ידי ההנחיות."

 

בכתבה ב"דה-מרקר" בנושא אומר יודן כי יש להגביל את ההקצאה הכוללת של שטחי ציבור משטח כל תוכנית, והוא מציע לא לעבור את הרף של 40% משטח התוכנית. "הנדירות היחסית של שטחים ציבוריים פתוחים באזורים עירוניים תאפשר לפתח אותם באיכות גבוהה יותר. ככלל, יש לפתח את השטחים הציבוריים כמכלול של רחובות, כיכרות וגנים ולקשר את השטח המגונן לרחבות עירוניות. זה משתלב בתפישה של רחובות כמרחבים חברתיים של שהייה ומפגש - ולא רק כמעבירי תנועה. לכן, יש להפנות חלק ניכר מההשקעות בגינון וייעור ציבורי אל הרחובות ולהכפיל ואף לשלש את כמות העצים בהם."

 

כאמור הגישה הזו אינה מקובלת על האירגונים הירוקים שמצידם עסוקים בהגנה על אחוזי שצ"פ בתוכנית. אחוזים הם דבר שקל למדוד, "איכות" קשה יותר.

תגובות