על ‘הלא-שלם’ באדריכלות

יום חמישי, 17 נובמבר 2011, 14:00

אודיטוריום ראאב, המרכז האוניברסיטאי אריאל

אדריכל עמוס בר-אלי - על ‘הלא-שלם’ באדריכלות.

לאדריכלות קיימת העדפה להשלמה, יציבות, ואובייקטים ורעיונות מאוחדים ושלמים.המציאות, באופן פרדוקסאלי, מציעה חלקיות ואי-המשכיות של חלל, התנסות ותודעה.אחדות, הרמוניה, וגימור מרכיבים את הערכים לפיהם נמדדת האדריכלות. לנטייה ולצורך ליצור בהתאם לערכים אלה ניתן להתייחס כ’שלם’. אדריכלות על הנייר, או אדריכלות החזון -פועלת באותם כלים כמו אדריכלות אך באופן המשוחרר מהתוצאות של הבנוי. ככזו היא יכולה להוות ניגוד לאדריכלות הבנויה ולהציע מערכת ערכית אחרת. חלקיות, שרידים, ואינ- סופיות. ההרצאה תגדיר, תתאר ותציג מערכת רעיונית זו ותתייחס אליה כאל ‘הלא-שלם’.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

על ‘הלא-שלם’ באדריכלות

תגובות