תגובת עמותת האדריכלים לטענות בתחרות הספרייה

יו"ר עמותת האדריכלים, פרופסור אדריכל ברוך ברוך פרסם אתמול את תגובתו לטענות שנשמעו בנושא תנאי התחרות לתכנון הספרייה הלאומית. אנו מביאים כאן את תגובתו המלאה:

 

על תנאי התחרות לתכנון הספריה הלאומית בירושלים ועל מעמד האדריכלים והאדריכליות בישראל.

 

התחרות לתכנון הספריה הלאומית בירושלים, פרויקט בעל חשיבות לאומית, הינה יוזמה של יד הנדיב אשר תממן את התכנון ובצוע הפרויקט.
העמותה החליטה לשתף פעולה עם 'יד הנדיב ' מתוך מטרה משותפת להגיע לרמה אדריכלית גבוהה בבנין הספריה הלאומית.
נראה היה לנו כי אל לנו למנוע מציבור האדריכלי הישראלי הזדמנות חדפעמית לתכנן בניין בעל חשיבות ראשונה במעלה, בתקציבי תכנון יוצאי דופן בנוף הישראלי ובהערכה כי יוקפד שוויון ההזדמנות בבחירת האדריכל אשר יזכה בתכנון הפרויקט. זאת, למרות התנאי שהוכתב כי המשרדים המוזמנים ידלגו על הליך השיפוט של השלב הראשון שאותו, לצערנו, לא הצלחנו לשנות.

 

ראינו בכך ויתור זמני כדי להאבק במערכה הגדולה על איכות האדריכלות הישראלית ומעמד האדריכל.


הפרסומים בעיתונות ובבלוגים חסרים מספר נתונים חשובים:
- יצורפו שני שופטים נציגי העמותה לרשימת השופטים.

- כל ארבעת המשרדים הישראלים אשר יעלו מהשלב הראשון לשני יקבלו 100,000ש"ח כדי להביא את התכנון והפרזנטציה למצב איכותי ושוויוני.
- הפרויקטים הזוכים בתחרות, לפי הסדר שנקבע בשיפוט, יובאו בפני הוועד המנהל של 'יד הנדיב' לא לבחירת המזמין, אלא לאשור המזמין.

 

מעמד האדריכלים והאדריכליות בארץ הולך ומאבד מקרנו ומנוכחותו. מאבקים בנושאי קניין רוחני, תנאי שכר, תחרויות פרועות,תגובת עמותת האדריכלים לטענות בתחרות הספרייה תנאי מכרזים דרקוניים, אבדן המעמד המקצועי אל מול בעלי מקצוע רבים שמתרחבים ונוגסים בזכויותינו וחובותינו – כל אלה הופכים לחלק מהתמודדות יוםיומית של האדריכל. רק הקמת לשכה סטטורית, אשר העמותה פועלת להקמתה, תדע לעגן תקנות אתיות, תקבע כללי שכר הוגן, תקבע כללי תחרות מחייבים, היא הפתרון אמיתי.
 
קומץ אנשים בעמותה עושים לשנוי המצב, אנו קוראים לאדריכלים לללמוד את הדברים המקודמים בעמותה לטובת חיזוק מעמד האדריכלים בארץ באופן חוקי – בלי טובות, בלי תחנונים, אלא דרך זכויות וחובות חוקיות ברורות ומוגדרות.
 
אם חשובה לכם איכות האדריכלות ומעמד האדריכלים הצטרפו לעמותה ושנו דברים (ניתן גם לשנות את הנפשות הפועלות ..) שנו את השיח ואת המציאות.
לזרמים שהתגלו במחאה הנוכחית יכולת להתגבש לשנוי אמיתי לאחוד כוחות ולמאבק משותף על עתיד המקצוע ותרומתו לאיכות התכנון והמרחב הצבורי הישראלי.

 

פרופ' אדריכל ברוך ברוך

יו"ר עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל

www.isra-arch.org.il

תגובות