העולם המשותף אינו קיים. יש להמציאו.

יום חמישי, 31 למאי 2012, 14:00

אודיטוריום ראאב, בית הספר לארכיטקטורה, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

 

אדריכל בני ראובן לוי, ראש בית הספר לארכיטקטורה, מתכבד להזמינכם להרצאתה של

סילוין בול, אוניברסיטת פאריס X  וביה"ס הגבוה לארכיטקטורה פאריס ואל דה סיין

העולם המשותף אינו קיים. יש להמציאו.

איך לחשוב מחדש על התיאוריות האדריכליות והעירוניות כחלל שנועד לביקורת ופעולה חברתית? תיאוריות אדריכליות ועירוניות מתמודדות לא רק עם נושאים עכשווהעולם המשותף אינו קיים. יש להמציאו.יים ופוסט מודרניים רבים: הן עולות מתוך הסובייקטיביות והרגישות במרחב הציבורי והמשבר הכלכלי הגלובלי במערכת הליבראלית ומתמודדות עם המשבר שלהן עצמן ושל הפרדיגמות שיצרו. כדי להתחיל מנקודה זו, יש צורך לפתח גישה פרגמאטית ותיאורטית של רעיון הנציגות.  

ערים הן נקודת המרכז של האינטראקציות יותר מאשר של אחדות, נוכחות משותפת יותר מדו קיום, נציגות יותר מהמשכיות. כיצד לפתח "עולם משותף", מחשבות על "אסמבלאג" מקבץ של חלקי חברות ושל מרכיביהן הייחודיים? (לאטור ראנסייר).

 

סילוין בול היא סוציולוגית שמתמחה בתיאוריה פוליטית, תיאוריה של צדק ובעיות ציבוריות ב- EHESS (פאריס, צרפת). ביצעה עבודות רבות על הכלכלה הפוליטית של ההפרדה במקרה הישראלי פלסטיני, במיוחד במזרח ירושלים ובטריטוריות פלסטיניות. תחום עניינה הנוסף דן בתיאוריה של המרחב והערים בהיבטים של סוציולוגיה, רגישויות ופנומנולוגיה. סילוין בול פיתחה שיתופי פעולה רבים עם ארכיטקטים ובתי ספר לארכיטקטורה (צרפת, שוויץ, ברזיל...).

תגובות