סטודנטים 2012 - הצגת עבודות נבחרות, סמסטר ראשון

יום שלישי, 5 יוני 2012, 19:30

גלריה זהזהזה, הנגאר 21 נמל תל אביב


בערב זה יוצגו עשר עבודות סטודנטים, אשר נבחרו מבין העבודות אשר הוגשו במועד סמסטר א' של התערוכה סטודנטים 2012. מבין העבודות תיבחרנה 4-6 עבודות אשר תיקחנה חלק בתערוכה, אשר תיערך בהמשך השנה בגלריה.

העבודות אשר נבחרו להשתתף בשלב זה הן:

Be My Guest - ונוס איוב, רשא זרייק, נועה פרנקפורט סטודיו שנה ב' בהנחיית איריס ערבות וחגית חרותקה-קובי, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הדינמיות של חוסר-היציבות - בר ביטרמן סטודיו שנה א' בהנחיית אדר' אסתי כרמון ואדר' אהד יחיאלי, ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי, אוניברסיטת תל אביב

שיווי משקל דינמי. תוכנית אב דור הבונים - נווה ים - ירדן מנלזון, עדי גלזר, דיקלה ויזל סטודיו שנה ג' בהנחיית אדריסטודנטים 2012 - הצגת עבודות נבחרות, סמסטר ראשוןכלית נוף נורית ליסובסקי ואדריכלית נוף חנה ליבנה, המסלול לאדריכלות נוף בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

Prankitecture - אלעד גייפמן, ניצן ברטוב, דנה חרמש סטודיו שנה ד' בהנחיית אדריכלית שרי קלאוס, ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי, אוניברסיטת תל אביב (התמונה מפרויקט זה).

יחידת המגורים - הלן וקסלר, חגי בן-נעים סטודיו שנה ב' בהנחיית עדי בירן, גיא ר' מור, לורון כץ, המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב

עיר נמל על שפת הנצח - יעל בראונר, מעיין בו פורת סטודיו שנה ד' בהנחיית אדריכל נתי רותם, אדריכל מיכה רונה, אדר' סרג'יו אסדרבן, אדריכל גלעד שוויד, אדריכל יהושוע לוי, המחלקה לארכיטקטורה, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

Foodmark מרכז קולינרי בלב תל-אביב - נטע שקד סטודיו שנה ד' בהנחיית אדריכל איתן קימל, ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי, אוניברסיטת תל אביב

התערבות בשכונת האסבסטונים - עיר גנים א', ירושלים - צליל אטיאס סטודיו שנה ב' בהנחיית אדריכל אורי שלום ואדריכלית יפעת פינקלמן, המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב

מכונת מגורים - שי פייביש סטודיו שנה ג' בהנחיית אדר' מיקי בודובסקי ואדר' דני שומנית, המחלקה לארכיטקטורה, ויצ"ו חיפה

ביתן הצעקות של גן יעקוב - יואב רונת סטודיו שנה א' בהנחיית אדריכלית טולה אמיר ואדריכל עמית מנדלקרן, ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי, אוניברסיטת תל אביב

תגובות