קול קורא להגשת תקצירים להרצאות

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

21-22 בפברואר 2013
האיגוד ממשיך במסורת הכנסים המרתקים. הכנס האחד עשר יתקיים בתל אביב, בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם ובית ספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי ועם עיריית תל אביב. הכנס יתמקד בהיבטים של:

איכות החיים העירונית

הכנס ייערך במתכונת מורחבת של יומיים ויכלול: הרצאות של מרצים מרתקים ואורחים מחו"ל, הרצאות של חוקרים ומתכננים מהארץ, תערוכת פוסטרים, דיונים בנושאים אקטואלים, סיורים מקצועיים ופעילות חברתית.

פניה להצעת הרצאות והגשת פוסטרים

אנו קוראים לחברות וחברי האיגוד ולכל המעונין, להעביר לוועדה המארגנת הצעות להרצאות ולפוסטרים בנושאים הבאים:תכנון עירוני כולל, פיתוח המרחב הציבורי, איכות הסביבה העירונית, מערך השטחים הפתוחים, התחדשות עירונית, שימור המורשת הבנויה, פיתוח מערכות תחבורה וחניה בעיר, בניה מרקמית ובניה לגובה, כלכלה עירונית, קהילות עירוניות, ריכוזי עובדים זריםקול קורא להגשת תקצירים להרצאות, העיר במערך המטרופוליני, תרבות חיים עירונית, פיתוח מערכות חינוך, תרבות וחברה בערים ותיקות, פיתוח תשתיות הנדסיות עירוניות ואזוריות.

ניתן להציע הרצאות בתחומי תכנון נוספים הקשורים לנושא המוביל

את התקצירים וההצעות יש לשלוח עד לתאריך 1.11.2012 לשתי כתובות הדוא"ל הבאות:
[email protected] , [email protected]

בעת משלוח התקציר, יש לציין בנושא ההודעה את שם המגיש וכן את שם ההרצאה/פוסטר

יש להקפיד על כללי עריכת התקציר כמפורט להלן:יש לציין האם התקציר מיועד להרצאה או לפוסטר. את התקצירים יש להדפיס בגופן דוד, ברווח בודד. בשורה העליונה תופיע כותרת התקציר באותיות מושחרות בגודל 14 . לאחר מכן שורה רווח; בשורה השלישית יופיעו שמות המחברים באותיות מושחרות בגודל 12 . בשורה הרביעית (ללא רווח) יופיע השיוך המוסדי/מקום העבודה של המחברים כולל כתובת הדוא"ל (פונט רגיל גודל 12 ), ולאחר מכן שורה רווח וגוף התקציר בפונט רגיל גודל 12 . גוף הטקסט ייושר באופן דו-צדדי ואילו שורות הכותרת ימורכזו.

התקציר לא יעלה באורכו על עמוד אחד.

נשמח להשתתפותכם הפעילה!הוועדה המארגנת: רחל קטושבסקי- יו"ר, עדנה לרמן - יו"ר איגוד המתכננים בישראל, טלי חתוקה - אוניברסיטת ת"א, ערן רזין, תמי גבריאלי, נילי שחורי

תגובות