תחרות לעבודות תכנון עירוני ואזורי מצטיינות

איגוד המתכננים בישראל, רואה חשיבות רבה בטיפוח הסטודנטיות והסטודנטים לתכנון במוסדות
להשכלה גבוהה ובבניית הקשר בינם לאיגוד, ממשיך את המסורת ומכריז על:

תחרות איגוד המתכננים בישראל לעבודות תכנון עירוני ואזורי מצטיינות

שנערכו בשנים 2011-2012 

פרסי העבודות המצטיינות של איגוד המתכננים בישראל בחסות החטיבה הכלכלית של גיאוקרטוגרפיה.

 

מסלול א  –' עבודות תזה לתואר שני ולתואר שלישי

מסלול ב  –' פרויקט תכנוני (יחידני או קבוצתי, גם למסיימי תואר ראשון

סך כל הפרסים 10,000 ₪

 

הפרסים יוענקו במושב מיוחד בכנס השנתי של איגוד המתכננים שיתקיים בתאריכים 21-22 בפברואר 2013 באוניברסיטת תל אביב. הכנס נערך בשיתוף האוניברסיטה, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם ובית ספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי ועיריית תל אביב.

 

את העבודות המוצעות לפרס יש לשלוח בדואר, עד לתאריך&תחרות לעבודות תכנון עירוני ואזורי מצטיינותnbsp;25 בדצמבר 2012, אל:

עדנה לרמן, לרמן אדריכלים ומתכנני ערים,

רח' יגאל אלון 120, תל אביב, 67443 [email protected]

 

עבודות מחקר יוגשו גם בעותק מודפס. הפרויקטים התכנוניים יוגשו בחוברת בלווית קובץ דיגיטלי הכולל חומר כתוב ותשריטים. יש לצרף המלצה של המנחה לכל עבודה או פרויקט. ועדת שיפוט שתמונה על ידי איגוד המתכננים תבחר את העבודות הזוכות.

 

לפרטים נוספים: [email protected]

תגובות