הפרמטר האנושי - תערוכה

התערוכה הפרמטר האנושי באה לבחון את מצבם העכשווי של האדריכלות והתכנון הפרמטריים בישראל תוך התמקדות בסדרה של עבודות בנויות מאת אדריכלים ישראלים הפועלים בישראל, לצד עבודותיהם של אדריכלים ישראלים הפועלים בעולם. התערוכה מנסה להציג את נושא התכנון הפרמטרי על שלל צורותיו וביטוייו בהקשר המקומי והמקומי-עולמי של תחומי האדריכלות והתכנון וזאת במגוון שכבות, הנעות בין האופן בו אדריכלים ישראלים מתמודדים ומשלבים חשיבה ומדיום זה בתוך עבודתם לצד דוגמאות "ישראליות" מהעולם, וכן באמצעות הצגת הדרכים שבהן החשיבה והתכנון הפרמטריים עשויים להשפיע באופן מיידי ובלתי-אמצעי על הסביבה הבנויה הישראלית.


[הפרמטר] האנושי
אדריכלות ישראלית פרמטרית 
23 יולי - 28 אוגוסט 2015
גלריה זהזהזה, נמל תל אביב
פתיחת התערוכה: יום ה', 23 יולי, 20:00 // כניסה חופשית

למידע מלא אודות התערוכה


משתתפים

קימל אשכולות אדריכלים // פרופ' אדריכל יאשה גרובמן // אדריכלית אריאל בלונדר // האוגן זוהר אדריכלים // ניר חן אדריכלים // אדריכלית ענת שטרן, Zaha Hadid Architects // נוף נתנזון, תום פורת, יואב רונת // אדריכל ערן זיו, אדריכל יזהר קדמי // אדריכל אורי אדירי
אוצר התערוכה: יונתן לזובסקי.


הפרמטר האנושי - תערוכה

תגובות