בצומת דרכים. עקרונות, דילמות ולבטים בתכנון

קול קורא לאוצרות ערבי עיון

2016.07.18 - 2016.08.07

זהו קול קורא לקבלת הצעות לאוצרות ערבי עיון במסגרת סדרת 'בצומת דרכים' אותה מתכנן איגוד המתכננים בישראל לערוך במהלך השנה הקרוב (2016-7) בשיתוף זהזהזה גלריה לאדריכלות. זהו קול קורא פתוח המיועד לכל המתעניין ללא מגבלת תחום עיסוק או נסיון.

רקע

במהלך השנה הקרובה (2016-7), מתכוון איגוד המתכננים בישראל לערוך סדרת מפגשי דיון ושיח העוסקים במגוון שאלות ונושאים עקרוניים הנקרים באופן יום-יומי בפני אלה הפועלים בנושאי תכנון עירוני וסביבתי בישראל. סדרת המפגשים תיערך בשיתוף זהזהזה גלריה לאדריכלות, ותכלול מפגשים דו-חודשיים.
איגוד המתכננים בישראל קיים כבר למעלה מארבעים שנה והוא מייצג את העוסקים בתכנון ערים, אזורים וסביבה בישראל. מטרת האיגוד היא לייצג מבחינה מקצועית את ציבור המתכננים בישראל, לפעול למען קידום והכרת המקצוע, וכן לתרום להרחבת הידע המקצועי והפצתובתחום. באיגוד רשומים למעלה מארבע מאות חברים - מתכנני ערים ואזורים, גיאוגרפים, אדריכלים, כלכלנים, משפטנים, סוציולוגים, מומחים למדיניות ציבורית, סטטיסטיקאים, אנשי אקדמיה ועוד.
זהזהזה גלריה לאדריכלות היא חלל תצוגה ופעילויות בנושאי אדריכלות והסביבה הבנויה. הגלריה פועלת משנת 2006 בנמל תל אביב ומארחת באופן קבוע תערוכות, מפגשים וערבי עיון במגוון נושאים הנוגעים לאדריכלות, עיצוב, תכנון וסביבה.

בצומת דרכים. עקרונות, דילמות ולבטים בתכנון

תכנון (עירוני או אזורי) עוסק בנקודת המפגש בין התרבות הפיזית לבין החברה, הפוליטיקה והכלכלה, בין נקודת השיפוט הרציונלית והאוניברסלית-לכאורה לבין השיפוט האישי והספציפי. באזור הדמדומים של נקודת מפגש זו, אין אמת אובייקטיבית אחת אלא ערב רב של נקודות מבט והשקפה. החלטותיהם של המתכננים והאופן שבו הם מנווטים בין שכבות אלה של שיקולים ואילוצים נובעים משילוב בין הנתונים אותם הם רואים לפניהם והפרשנות אותה הם מאמצים. פרשנות זו נובעת מההשקפה המקצועית, האנושית והאישית, מהנחיות חיצוניות למיניהן, ותלויה ביכולותיהם של המתכננים לשלב ולפשר בין כוחות ולחצים חיצוניים ופנימיים. 
בסדרת מפגשים זו אנו שואפים להעמיד לדיון פתוח את המקומות הפתוחים שבהם מטשטשים הגבולות בין המקצועי והאישי. בצמתים אלה נפגשים הרציונלי והרגשי, הפרטי והפוליטי. בסדרה זו אנו מבקשים להציג נושאים בהם מובנות התחבטויות, דילמות ועמדות סותרות אשר להן פנים רבות. ההחלטות המתקבלות בהן משפיעות על חייהם של הפרט ושל הכלל, ויוצבצומת דרכים. עקרונות, דילמות ולבטים בתכנוןרות את אופיה ותרבותה של הסביבה המיידית שלנו.

קול קורא להצעות

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולתרום להיווצרותו של דיון ושיח במסגרתה של סדרה זו כאוצרים-אורחים של אחד מערבי הסדרה. 
בעת הגשת הצעה לאוצרות של ערב בסדרה, יש להתייחס לנושאים הבאים:
1. תקציר נושא הערב (עד 500 מילים). יש לפרט את נושא הדיון המוצע, וכיצד הוא משתלב עם ותורם למטרות הסדרה.
2. דוברים אפשריים. הצעה לדוברים ומשתתפים אפשריים בערב או פירוט סוג ורקע הדוברים הרצויים ליצירת הדיון.
3. הצעה לפורמט ומבנה הדיון המוצע (הצעות אפשרויות בסוף מסמך זה). 
4. רקע קצר (עד 250 מילים) אודות המציע.
את ההצעות יש לשלוח כמסמך Word או PDF לדוא"ל [email protected].
קול קורא זה פתוח לכל משתתף המעונין בכך, ללא הבחנה בין תחום עיסוק, רקע מקצועי, ניסיון וכו'. ההשתתפות פתוחה גם למציעים אשר אינם חברי איגוד המתכננים בישראל.
מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א', 7 אוגוסט.

תנאים

איגוד המתכננים בישראל וזהזהזה גלריה לאדריכלות שומרים לעצמם את שיקול הדעת הבלעדי בבחירת הצעות מבין ההצעות המתקבלות.
אוצרות והפקת הערב יעשו ע"י המציעים הנבחרים בהנחית ועדת היגוי מאת איגוד המתכננים בישראל וזהזהזה גלריה לאדריכלות, בא חברים אדריכלית עדנה לרמן, רחל קטושבסקי, נורית אלפסי, תמר גבריאלי ונדב לסר.

מבנה ערב דיון, הצעה לאפשרויות

דיון פומבי (דיבייט) דיון בין שניים או שלושה עורכים, אשר נערך בצורה של דיון פומבי (דיביייט) מול קהל - מבנה זה עשוי להיות פורמלי (שאלות ידועות מראש, זמנים מוגדרים מראש לתשובה לכל שאלה, מבנה מוגדר של הערב), א-פורמלי (שאלות מאת המנחה ו/או הקהל וניהול זמני התשובות על ידי המנחה).
הצגות + דיון ערב בו מוזמנים מספר דוברים להתייחס לנושא הערב, כאשר לכל דובר מוקצב זמן שווה להציג את התייחסותו בלווית מצגת (לפי שיקול דעתו). ניתן לאפשר שאלות לכל דובר בנפרד בסיום דבריו. בסוף הערב ניתן לערוך דיון משותף עם כל המשתתפים או דוברים/משתתפים נוספים.
מושבי דיון ערב בו נערכים מספר סבבי דיון, כאשר בכל סבב משתתפים 2 דוברים המתייחסים לאותו נושא. לאחר סיום סבבי הדיון נערך דיון עם כל המשתתפים והקהל.

להורדת הקול הקורא בפורמט PDF יש ללחוץ כאן

הקול הקורא וסדרת המשפגשים נערכים בשיתוף איגוד המתכננים בישראל.


המידע באדיבות זהזהזה גלריה לאדריכלות

תגובות