קול קורא להגשת תקצירים להרצאות בכנס איגוד המתכננים

קול קורא להגשת תקצירים להרצאות - הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

 

 

בתאריכים: 2-3 למרץ  2017

 

  

 כנס איגוד המתכננים יתקיים בהדר הכרמל בחיפה, בשיתוף עם עיריית חיפה והטכניון הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים המרכז לחקר העיר והאזור

  

נושא הכנס: 


בדרך ל- 2048 - בין תכנון לכאוס

 

כנס איגוד המתכננים השנה יעסוק  בנושאים המרכזיים המעסיקים את מערכת התכנון בימים אלה, בדגש על הטלטלה העוברת על הציבוריות הישראלית, הממשלה ומוסדות התכנון לאור משבר הדיור, הלחץ למתן תשובות מידיות והצורך בהערכות תכנונית לטווח ביניים וארוך - 2048 - לאור הגידול והפיתוח העירוני והביקוש הצפוי למגורים, לשירותים ולמערכות תומכות, בדגש על תחבורה.

 

מיקומו של הכנס בלב שכונת הדר הכרמל בחיפה, המייצגת את הסוגיה המרכזית של התחדשות אזורים פנים עירוניים מרכזיים, מיועד להציב את הנושא במרכז הדיון, בדגש על אזור חיפה והצפון. נושאים נוספים הם עיר, נמל והמרחב הימי, שכנות של תעשיה ועיר – קיום משותף או מטרד סביבתי, הקמת שכונות הענק בשולי הערים והשלכותיהן, האיכויות החברתיות והסביבתיות של המרחב העירוני. הכנס יכלול יום של דיונים והרצאות ויום של סיורים באזור חיפה. 

 

יום חמישי ה- 2.3.2017 יתקיים בהדר הכרמל: בתיאטרון העירוני ובמדעטק

 

בבוקר יתקיימו מספר מושבי מיני מליאה ולאחריהם מושב מליאה מורחב אשר יוקדש לנושא הכנס: "בדרך ל- 2048 – בין תכנון לכאוס". אחר הצהרים יתקיימו שני סבבים של מושבים מקבילים ומושב פוסטרים. המושבים, וכן המיני מליאות, יכללו הרצאות, דיונים בשולחנות עגולים ועוד. כמו כן יוענקו פרסים לפוסטר המצטיין ולעבודות סטודנטים מצטיינות ויוענק אות יקיר התכנון. בסוף היום יתקיים אירוע ערב חגיגי.

 

  

ביום שישי 3.3.2017 יתקיימו סיורים בעיר חיפה והסביבה

 

הסיורים יערכו בהשתתפות עיריית חיפה ויתמקדו בדיון בדילמות המעסיקות את העיר ומתכנניה. סדר היום יכלול מפגש בוקר וסיורים במתחמים ואזוקול קורא להגשת תקצירים להרצאות בכנס איגוד המתכנניםרים ברחבי העיר ובאזור.

  

 

פניה להצעת הרצאות ופוסטרים

 

אנו קוראים לחברות וחברי האיגוד ולכל המעוניין, להעביר לוועדה המארגנת הצעות להשתתפות במושבים המקבילים, במיני מליאות ובתצוגת הפוסטרים

 

 

מושבי הבוקר יתמקדו בנושאים הקשורים לעיר חיפה והסביבה: 

 

·        מושב ראשון: קהילות עירוניות ותפקידן בתהליכי התחדשות אזורים עירוניים. המושב יתייחס להדר הכרמל ולחקרי אירוע מתוך הניסיון בערים בארץ, בדגש על חיפה.

·        מושב שני: חיפה, מפרץ, תעשיה. המושב יעסוק בהיבטים של קיום משותף ושל שכנות מטרידה ובסוגיות התכנוניות במפרץ חיפה, כולל היבטים של איכות סביבה, תשתיות ותעסוקה.

·        מושב שלישי: חיפה והמרחב הימי של ישראל. המושב יעסוק במרחב הימי בקונטקסט של שינויים אסטרטגיים גלובליים, פיתוח מקורות אנרגיה בים והמלחמה על הים של חיפה.

·        מושב רביעי: משבר הדיור – השלכות על התכנון ודמות הארץ. המושב יעסוק בתכנון ובבניה של השכונות החדשות באזורים העירוניים והעירוניים-למחצה, בשולי הערים, במרחב המטרופוליני של חיפה וברחבי הארץ. המושב יביא קולות שונים המתייחסים לסוגיות התכנוניות סביב מהלכים אלה.

 

הצעות להרצאות במושבי הבוקר ובמושבים המקבילים

 

ניתן להציע תקצירים בנושאים המרכזיים של הכנס, למושבי מיני מליאה ולשני הסבבים של המושבים מקבילים. ניתן להציע תקצירים לנושאים כגון התחדשות עירונית, קהילות וחברה, ציפוף, עירוניות בערי המטרופולין ובערי הביניים, שכונות הענק החדשות במטרופולין חיפה וברחבי הארץ, איכות הסביבה העירונית ואורח החיים בערים, וכן בנושאים הקשורים לתכנון ופיתוח באזור חיפה.  

 

מתכונת המושבים המקבילים ומושבי המיני מליאה תיקבע לאחר קבלת ההצעות ותוכל לכלול הרצאות, פאנל, שולחנות עגולים, דיבייט וכו'. התקצירים ייבחנו ע"י וועדת הכנס מבחינת התאמתם לנושא ולמתכונת המושב. אין אפשרות להגיש הצעות למושב שלם וכן לא מובטח שכל ההצעות שתוגשנה תוכלנה להיכלל במושבי המיני מליאה או במושבים המקבילים. 

 

הצעות לתערוכה ולמושב פוסטרים

 

הכנס כולל מושב פוסטרים מיוחד, שיתנהל כתערוכה של עבודת תכנון, תוצאות מחקר ועבודות סטודנטים. ניתן להציע תקצירים בכל תחומי התכנון. הפוסטרים יוצגו בחלל מרכזי ויוקצב מושב ייעודי לעיון בפוסטרים ולשיחה עם עורכיהם. 

 

תקצירי ההרצאות ותמונות הפוסטרים יכללו בחוברת הכנס.

 

בעת הגשת התקציר קחו בחשבון כי תשלום עבור השתתפות בכנס יגבה מכל המשתתפים לרבות המרצים בכנס

 

 

את התקצירים וההצעות יש לשלוח עד לתאריך 30.11.16 לכתובת הדוא"ל:

 

[email protected]

 

בעת משלוח התקציר, יש לציין בנושא ההודעה את שם המגיש ואת שם ההרצאה

 

 

יש להקפיד על כללי עריכת התקציר כמפורט להלן:

 

את התקצירים יש להדפיס בגופן דוד, ברווח בודד. בשורה העליונה תופיע כותרת התקציר באותיות מושחרות בגודל 14. לאחר מכן שורה רווח; בשורה השלישית יופיעו שמות המחברים באותיות מושחרות בגודל 12. בשורה הרביעית (ללא רווח) יופיע השיוך המוסדי/מקום העבודה של המחברים כולל כתובת הדוא"ל (פונט רגיל גודל 12), ולאחר מכן שורה רווח וגוף התקציר בפונט רגיל גודל 12. גוף הטקסט ייושר באופן דו-צדדי ואילו שורות הכותרת ימורכזו. התקציר לא יעלה באורכו על עמוד אחד.

 

נשמח להשתתפותכם הפעילה!

הוועדה המארגנת: עדנה לרמן, נורית אלפסי, תמי גבריאלי, ניר מועלם, רני מנדלבאום, איל פדר, רחל קטושבסקי

תגובות