תחרות פומ' רעיונית לתכנון ופיתוח צורות מגורים חדשו

תחרות פומבית רעיונית לתכנון ופיתוח של צורות מגורים חדשות


מינהל ההנדסה בעיריית תל אביב – יפו באמצעות מרכז העיר הלבנה בשיתוף עם עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל (ע"ר) מכריזים בזה על התחרות פתוחה להגשת הצעות רעיוניות לצורות מגורים חדשות, בתחום של דיור שיתופי, קהילתי או מעורב במרחב העירוני של תל אביב-יפו.

רקע:
העיר תל אביב-יפו, כמו ערים אחרות בארץ ובעולם, מתמודדת עם שינויים חברתיים, כלכליים, דמוגרפיים ופיזיים המציבים בפניה אתגרים בתחום התכנון והפיתוח בכל הקשור לעיר כסביבת מגורים. בחזון העיר נוסחו מספר קווי אסטרטגייה לפיתוח בשנים הבאות. אחד מהם הוא עיר שתאופיין ביצירת סביבת מגורים ראויה שתעודד את תושביה ותושבים פוטנציאליים נוספים, למצוא ולעצב בה את סביבת מגוריהם ואת המרקם העירוני המתאים להם. סביבת מגורים זו תובטח בעיקר על ידי תהליכי התחדשות בתוך המרקם הקיים שבמסגרתם יעודכנו דירות ובניינים קיימים ויותאמו לצרכים ולתקנים המקובלים בבנייה החדשה, זאת כדי ליצור סביבות של מגורים הוגנים ומתאימים לאורח החיים והצרכים של האדם והקהילה בעיר העכשוית. 

בשנות הקמת מדינת ישראל פותחו מודלים חדשים ומגוונים של צורות בינוי למגורים וצורות של בעלות על דיור, לרוב כיוזמה ממשלתית, אך לעיתים כיוזמה שהגיעה מהשטח. חלקם שוכפלו למתחמים רבים בערי הארץ וחלקם נותרו כמתחמים וכמודלים ייחודיים. 

כמעט 70 שנה אחרי, לאור הצורך בפתרונות דיור מגוונים ופתרונות דיור בני השגה יש מקום לתכנון ופיתוח של סביבות מגורים אשר יאפשרו לתת מענה מגוון לקהלי יעד ולצרכים שונים.

מטרות התחרות
לספק רעיונות, רעיוניים ומעשיים, לרשויות השלטון המרכזי, לשלטון המקומי, ליזמים ובעלי עניין נוספים, ליישום מודלים של דיור שיתופי בתכניות הכוללות בניה למגורים, אם במסגרת מרקם בנוי או במרקם חדש.

עקרונות התחרות:
א. ההשתתפות בתחרות תתאפשר לכל הצעה תכנונית לצורות מגורים חדשניות ואלטרנטיביות באחד מסוגי המתחמים הבאים:1 - מרקמי מגורים חדשים 2 - מרקמים בנויים חדשים3 - מרכזיי ראשי – שילוב יח"ד בתוך מגדלי תעסוקה
ב. ההצעה תכלול רעיון והצעה לפיתוח עקרוני תוך התייחסות לנושאים הבאים:
1 )מתן מענה לקהלים מגוונים (משפחות, יחידים, מגוון גילאים וכד'). 
2 )מתן מענה ליוקר הדיור, ולצרכים דמוגרפיים – חברתיים או תרבותיים. 
3 )מתן מענה לתחזוקה וארגון המתחם/בניין. 
4 )התייחסות לישימות מבחינה פיזית, כלכלית ומשפטית.


לוז:
פרסום התחרות 5/1/17הגשת הצעות 13/4/17שיפוט - מאי 2017 - יימסר בהמשך תאריך מדויקתערוכה יוני 2017 - יימסר בהמשך תאריך מדויק

חבר השופטים:
אדר' גידי בר אוריון, בר אוריין אדריכלים, יו"ר חבר השופטים- עמותת אדריכלים 
אדרתחרות פומ' רעיונית לתכנון ופיתוח צורות מגורים חדשו
' עודד גבולי, מהנדס עריית תל-אביב יפו, שופט 
גב' אורלי אראל, סגנית מהנדס העיר ומנהלת אגף תכנון העיר תל-אביב יפו, שופטת 
גב' גילי טסלר, מתכננת מחוז תל-אביב, רשות מקרקעי ישראל, שופטת 
ד"ר עו"ד ניר מועלם, מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, שופט 
ד"ר אמילי סילברמן, ראש הקליניקה האורבנית, המכון ללימודים עירוניים, האוניברסיטה העברית, שופטת 
ד"ר צפריר בלוך דוד, מומחה לכלכלה משתפת קבוצת WEconomize ,שופט 
ד"ר אדר' אלס ורבקל, שותפה דרמן ורבקל אדריכלות, ראש התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני, בצלאל, שופטת
אדר' אירית צרף נתניהו, ראש המחלקה לאדריכלות במכללת ויצו חיפה, שופטת- עמותת אדריכלים 
אדר' חנן פומגרין, החדר אדריכלים, שופט- עמותת אדריכלים 
אדר' אליהו נאוי, מזכיר חבר השופטים, עמותת אדריכלים 


פרסים:
פרס ראשון - 65,000פרס שני - 30,000פרס שלישי - 15,0002 ציונים לשבח עם 5000 ש"ח פרס.


אופי התחרות:
התחרות היא פומבית אנונימית וחד שלבית. 


זכות השתתפות בתחרות:
א. רשאי להשתתף - אדריכלים או צוות תכנון רב תחומי המורכב מאנשי מקצוע מתחום העירוניות הכולל אדריכל רשום. 
ב. אינו רשאי להשתתף - 
- חבר הנהלות המוסדות המכריזים, שופט בתחרות ו/או שותף קבוע או זמני של שופט. 
- עובד אצל אחד השופטים ו/או המועסק על ידו 
- כל משתתף בתחרות כיועץ או בוחן.

תערוכה ויום עיון:
הצגת עבודות נבחרות ויום עיון בנושא יתקיים בתום התחרות במרכז העיר הלבנה. לאחר מכן יועבר החומר לבית האדריכל לתערוכה נוספת שתערך במסגרתו.
 החומר שעל המתחרה להגיש:
כל חומר ארכיטקטוני על פי שיקול דעתו של המתכנן שמייצג את הצעתו התכנונית שיוגש בפורמטים הבאים: 
1 .חוברת A3 או גליונות בגודל A3 – עד 8 גליונות . 
2 .CD הכולל את כל החומר בקובץ PDF וכן קבצי פורמט JPEG במשקל עד 1 מגה. 
3 .מצגת או סרטון להמחשת הרעיון.


הוראות נוספות:
א. כל הכיתוב בשרטוטים יהיה בעברית. 
ב. כל הכיתוב בתכניות בגודל גופן לא קטן מ-12. 
ג. בפינה השמאלית תחתונה של כל גליון יוקצה שטח ריק בגודל 3/3 ס"מ לרישום מס' סידורי להצעה. 
ד. דברי הסבר נוספים, עפ"י שיקול דעת המציע, יכללו 3 עמודי A4 לכל היותר. 
ה. הדמיה לצרכי פרסום – נא לשלוח 3-2 הדמיות - פורמט JPEG ,קבצים עד 1 מגה. רוחב התמונה 464 פיקסלים.
ו.הדמיית מיני לצרכי פרסום מכוון –נא לשלוח הדמיה בגודל קטן להפניה באתר האינטרנט - פורמט JPEG ,עד 5 מגה רוחב עד 2000 פיקסלים.


ניהול התחרות ונוהלי הרשמה:
ניהול מקצועי של התחרות ייעשה על ידי עמותת האדריכלים בשיתוף עם מרכז העיר הלבנה מטעם מינהל הנדסה. נוהלי ההרשמה לתחרות יפורסמו באתר של עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל /http://www.isra-arch.org.il/Hebrew


שאלות:
שאלות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד לא יאוחר מאשר עד לשבועיים אחרי מועד פרסום התחרות למזכיר התחרות, בפקס 03-5188235 או בדוא"ל: [email protected] התשובות לשאלות שחבר השופטים ימצא לנכון להשיב עליהן שנשלחו בפקס, או בדוא"ל, תופצנה בכתב, במרוכז, לידיעת כל הרוכשים את מסמכי התחרות, לא יאוחר משבועיים ממועד גמר השאלות, מותנה בקבלת התשובות ממכריז התחרות. התשובות תהוונה חלק מהוראות התחרות. במקרה של סתירה בין תנאי התחרות לתשובות אלה, תהיה עדיפות להוראות והבהרות הכלולות בתשובות לשאלות.


הבהרות:
יוזמי התחרות אינם מחויבים לקיום פרויקט ספציפי לזוכי התחרות. יוזמי התחרות וחבר השופטים רשאים להזמין יועצים מתחומים שונים כמשקיפים ליום השיפוט לפי שיקול דעתם.
 
זכויות וקניין רוחני:
מובהר כי השתתפות בתחרות מהווה הסכמה של זוכי התחרות ומשתתפיה למארגני התחרות )העירייה( לשימוש ברעיונות של המתמודדים וכל הנלווה בהצעותיהם ללא תשלום וללא תמורה, ללא הגבלת זמן. המתמודד מצהיר כי בעצם ההגשה הוא מתיר לעירייה לפרסם את ההצעות אשר יוגשו לפי שיקול דעתה וללא הגבלה וכל המידע לגביו אינו סודי.


המידע באדיבות אתר עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל
לפרסום המקורי לחצו כאן

תגובות