קול קורא להגשת הרצאות לכנס איגוד המתכננים

קול קורא להגשת הרצאות לכנס איגוד המתכננים "ביחד ולחוד – תכנון למגוון אוכלוסיות"

קול קורא להגשת תקצירים להרצאות

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

15-16 למרץ  2018

כנס איגוד המתכננים יתקיים בבית כלל במרכז ירושלים, בשיתוף עם עיריית ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים ובצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

נושא הכנס:

ביחד ולחוד – תכנון למגוון אוכלוסיות

כנס איגוד המתכננים מהווה, כמדי שנה, את הבמה המרכזית לדיון בנושאים העכשוויים המעסיקים את קהיליית התכנון ומשקפים את הדילמות המלוות את החברה בישראל. הכנס מפנה זרקור להתמודדות המורכבת עם צרכי הפיתוח בטווח הקצר לצד ההיערכות התכנונית לגידול הצפוי באוכלוסיית המדינה ולצמיחת מערכות המגורים, התעסוקה, השירותים, התחבורה והתשתיות.

עליית השיח בכל הקשור לעירוניות נכונה מחדדת שאלות לגבי קווי המתאר והתשתית של ערי העתיד  בישראל. שאלות כגון מהי סביבת מגורים ראויה? מה יוצר עירוניות טובה ומהם המהלכים התכנוניים, הכלכליים, האירגוניים והחברתיים שעשויים לקדם איכויות אלה? שאלות כמו: מי יגור היכן, עם מי ילמדו וישחקו ילדינו, כיצד ניתן למנוע הפרדה מרחבית על בסיס רמת הכנסה,  דת ומעמד בבניית שכונות, מערכות תחבורה ומבני ציבור? כיצד עקרונות התכנון והניהול של המרחב הבנוי יעודדו מגוון והכלה חברתית?. שאלות אלה משתלבות בדיון על מרכז מול פריפריה, על צרכיהן של אוכלוסיות שונות, תחבורה ציבורית, דיור בר השגה וצדק חברתי וכיצד ניתן להשיג כל זאת תוך שמירה על כלכלה עירונית מקיימת.

כמתכננים, אנו מחויבים לקדם דיון תכנוני, חברתי ומרחבי השואף לכונן מדיניות מקצועית, ערכית ואיכותית ולא כזו המסתפקת במענה לצרכים פוליטיים עכשוויים. תפיסת התכנון שלנו, כחלק מהמאבק על דמותו של המרחב הציבורי והמרחב האנושי בו אנו חיים.

מיקומו של הכנס בבנין כלל במרכז העיר ירושלים, העובר תהליכי התחדשות ופיתוח מואצים, מאפשר למקד את תשומת הלב בסוגיות של פיתוח והתחדשות תוך שימת דגש לתהליכים ולצרכים המאפיינים את מגוון האוכלוסיות בעיר, מתן מענה לדרישות הייחודיות תוך התחשבות בכלל התושבים, שמירה על מרקם החיים המשותפים ואיכות החיים העירונית. 

מכלול אירועי הכנס:

יום חמישי ה- 15.3.2018  - בניין כלל במרכז ירושלים

מושב הבוקר יוקדש ל"מיני מליאות" בנושאים הבאים:

תחבורה ונגישות- תכנון צופה עתיד לקראת ישראל 100        
גבולות סמויים במרחבים עירוניים- המקרה של ירושלים
תהליכי עיור ודילמות תכנון בחברה הערבית 
התכנסות פנימה מול פריצה לשטחים פתוחים
מקומה של החברה החרדית בערים המתחדשות.


מוקול קורא להגשת הרצאות לכנס איגוד המתכנניםשב מליאה מרכזי  
בהשתתפות מר ניר ברקת - ראש העיר ירושלים.

מושבי אחר צהריים שני סבבים של מושבים מקבילים ומושב פוסטרים.

ה
מושבים, וכן המיני מליאות, יכללו הרצאות, דיונים בשולחנות עגולים ועוד. כמו כן יוענקו פרסים לפוסטר המצטיין ולעבודות סטודנטים מצטיינות ויוענק אות יקיר התכנון.

היום יסתיים באירוע   ערב חגיגי.

יום שישי  16.3.18 סיורים בדגש על תכנון בעיר ירושלים


סדר היום יכלול מפגש בוקר וסיורים במתחמים ואזורים ברחבי העיר ובאזור. הסיורים יערכו בהשתתפות עיריית ירושלים ויתמקדו בדיון בדילמות המעסיקות את העיר ומתכנניה.

פניה להצעת הרצאות למושבי הבוקר ואחה"צ ופוסטרים

אנו קוראים לחברות וחברי האיגוד ולכל המעוניין, להעביר לוועדה המארגנת הצעות להשתתפות במושבים המקבילים, במיני מליאות ובתצוגת הפוסטרים.

 הצעות להרצאות במושבי הבוקר ובמושבים המקבילים אחה"צ

 ניתן להציע תקצירים בנושאים המרכזיים של הכנס, למושבי הבוקר – מיני מליאות – ולשני הסבבים של המושבים המקבילים.


ניתן להציע תקצירים לנושאים כגון:

ביחד ולחוד: תכנון למגוון אוכלוסיות
ציפוף ועלייה לגובה: למי מתאים, איפה ואיך
המרחב הציבורי: איפה חיים והיכן עובדים? מבלים?
תחבורה ונגישות כמרכיב בעיצוב פני העיר   
לזרוע את הארץ בסגול: ריכוז מול פריסה של מוקדי תעסוקה
איכות הסביבה העירונית: מגורים ומה עוד
העיר העתידית: שינויים טכנולוגיים והשפעותיהם
גבולות סמויים במרחבים עירוניים: המקרה של ירושלים
התבדרות המרחב העירוני: עד היכן ועל חשבון מה?
הבטחת צרכי העתיד: תשתיות ושטחים פתוחים
עוגני תרבות כמנוף לפיתוח עירוני והתחדשות עירונית
וכן בנושאים הקשורים לתכנון ופיתוח בירושלים

מתכונת המושבים המקבילים ומושבי המיני מליאה תיקבע לאחר קבלת ההצעות ותוכל לכלול הרצאות, פאנל, שולחנות עגולים, דיבייט וכו'. התקצירים ייבחנו ע"י וועדת הכנס מבחינת התאמתם לנושא ולמתכונת המושב. אין אפשרות להגיש הצעות למושב שלם וכן לא מובטח שכל ההצעות שתוגשנה תוכלנה להכלל במושבי המיני מליאה או במושבים המקבילים.


הצעות לתערוכה ולמושב פוסטרים


הכנס כולל מושב פוסטרים מיוחד, שיתנהל כתערוכה של עבודת תכנון, תוצאות מחקר ועבודות סטודנטים. ניתן להציע תקצירים בכל תחומי התכנון. הפוסטרים יוצגו בחלל מרכזי ויוקצב מושב ייעודי לעיון בפוסטרים ולשיחה עם עורכיהם.

תקצירי ההרצאות ותמונות הפוסטרים יכללו בחוברת הכנס.

תשלום עבור ההשתתפות בכנס יגבה מכל המשתתפים לרבות המרצים.

את התקצירים וההצעות יש לשלוח עד לתאריך 15.12.17 לכתובת הדוא"ל: 

[email protected]

בעת משלוח התקציר, יש לציין בנושא ההודעה את שם המגיש ואת שם ההרצאה

יש להקפיד על כללי עריכת התקציר כמפורט להלן:

את התקצירים יש להדפיס בגופן דוד, ברווח בודד. בשורה העליונה תופיע כותרת התקציר באותיות מושחרות בגודל 14. לאחר מכן שורה רווח; בשורה השלישית יופיעו שמות המחברים באותיות מושחרות בגודל 12. בשורה הרביעית (ללא רווח) יופיע השיוך המוסדי/מקום העבודה של המחברים כולל כתובת הדוא"ל (פונט רגיל גודל 12), ולאחר מכן שורה רווח וגוף התקציר בפונט רגיל גודל 12. גוף הטקסט ייושר באופן דו-צדדי ואילו שורות הכותרת ימורכזו. התקציר לא יעלה באורכו על עמוד אחד.

 נשמח להשתתפותכם הפעילה!

הוועדה המארגנת: עדנה לרמן יו"ר האיגוד, תמי גבריאלי, רחל קטושבסקי, ערן רזין, אמילי סילברמן, נורית אלפסי, רני מנדלבאום, איל פדר

דני מורגנשטרן, יו"ר ועדת ביקורת

תגובות