נגישות

נגישות
08-8530225
שרותי החברה לגיבוש תכנון ומתן פתרונות לנגישות הכוללים:
• ייעוץ לשלב תכנון לקראת היתר הכולל היוועצות עם מורשה נגישות השירות במידת הצורך וכמתחייב על פי חוק
• אישור לשלב בקשה להיתר
• ייעוץ לשלב תכניות לעבודה
• חניה ודרכי גישה
• שטחי פיתוח נלווים בתחום הנכס
• תנועה אנכית- מעליות, מדרגות וכבישים
• תנועה אופקית- מעברים, פתחים ומכשולים
• שרותי נכים ומרכיבים ייעודיים נוספים
• שילוט ואמצעי הכוונה והתראה המשולבים במרכיבי הבינוי


עוד מכדאי בטיחות