Sabaza - אפליקציית שירות

Sabaza - אפליקציית שירות
אפליקצית שטח שמשרתת בעלי מקצוע מתחום הבנייה, ומקצועות נלווים לבנייה כגון בדיקת בתים לפני קנייה, בדיקת ליקויי בנייה, אינסטלציה, חשמל, פרוייקטים של שיפוץ בתים ועוד.
האפליקציה מתאימה במיוחד לבעלי מקצוע שצריכים במהלך עבודתם
לאסוף מידע מהשטח לאחסן את המידע בצורה ממחושבת מאובטחת - מלל, תמונות ועוד.
לספק דוחות עבודה על הפעולות שבוצעו בשטח ללקוחות הקצה או לחברות גדולות שמעסיקות את בעלי המקצוע כקבלני משנה.
לשתף עבודות בין בעלי המקצוע - דוגמא קבלן בנייה ביצע ביקור בשטח ונתן הצעת מחיר אך בסופו של דבר אינו פנוי לבצע את העבודה
יוכל לשתף את העבודה עם קולגה - הדבר אפשרי בתחומים נוספים