Sabaza

בניית אפליקצית שטח שמשרתת  בעלי מקצוע מתחום הבנייה, ומקצועות  נלווים לבנייה כגון בדיקת בתים לפני קנייה, בדיקת ליקויי בנייה, אינסטלציה, חשמל, פרוייקטים של שיפוץ בתים ועוד.
נבנתה תוך כדי עבודה צמודה עם בעלי המקצוע ואפיון האפליקציה בהתאם לצרכיהם.
האפליקציה מתאימה במיוחד לבעלי מקצוע שצריכים במהלך עבודתם
לאסוף מידע מהשטח לאחסן את המידע בצורה ממחושבת מאובטחת 
 לספק דוחות עבודה על הפעולות שבוצעו בשטח ללקוחות הקצה או לחברות גדולות שמעסיקות את בעלי המקצוע כקבלני משנה.
לשתף עבודות בין בעלי המקצוע - דוגמא קבלן בנייה ביצע ביקור בשטח ונתן הצעת מחיר אך בסופו של דבר אינו פנוי לבצע את העבודה
יוכל לשתף את העבודה עם קולגה - הדבר אפשרי בתחומים נוספים