תכנון חדרי תקשורת, חדרי שרתים

תכנון תשתיות פיזיות
0545335567
תכנון חדרי תקשורת, חדרי שרתים (כולל חשמל טכני), מיקום נקודות וכ"ד.

בתור משווק מורשה של מערכות אל פסק של חברת גמטרוניק, אני עובד איתם יד ביד בזמן תכנון חדרי תקשורת, וזאת במטרה להתאים את פיתרון החשמל הטכני, לצרכים המדויקים של הלקוח.