התקנת תשתיות תקשורת ומחשבים

התקנת תשתיות פיזיות
0545335567
רכש ציוד רשתות תקני(דרכי או ישירות עם יעוץ), כגון כבילה, מסדים מכל הגדלים, עומדים או נתלים , פנלים עד קטגוריה 6, קרונות ושקעים וכדו".

התקנת כל סוגי תשתיות טלפוניה ומחשוב כולל "קטגוריה 6" , חיווט מסדים, חיווט קרונות, התקנת מרכזיות קיימות או חדשות, ותוספות לתשתית קיימת.

בדיקות תקשורת לאחר ביצוע , ומסירת פרויקט כולל תיק טכני מסודר.