MIarea - חישוב ורישום שטחים

MIarea - חישוב ורישום שטחים
  • יצרן:
    אוטוקד - תמיכה וישומים, מישאלי
מחיר: 1200 שקלים
0507398655
ראו נא חוברת הסבר.
MIarea תוכנה קלה וידידותית לחישוב
ורישום שטחים, כתכנון בזמן ביצוע השרטוט, ולהגשה לעיריה. השימוש בתכנה פשוט וקל באמצעות דיאלוגבוקס, המאפשר שימוש בשמות תקניים לסוגי השטח המובנים בתכנה, ויחד עם זאת מאפשר עיצוב הרשימה לפי המקובל במשרדכם.
התכנה פועלת על כל צורה גאומטרית שהיא מסוג פוליליין וכן על אובייקטים מסוג עיגולים, ואליפסות.
ניתן לקבל מילוי השטחים בהאטש באם בוחרים באפשרות זו בדיאלוג.
לתכנה גם סרגל כלים ייחודי ובו מספר פקודות שימושיות לכל הקשור לנתוני שטח של אובייקטים או קטגוריות שטח בשרטוט.
התכנה אינה מטפלת בנושא הדף הראשון.