MIHebrew - ניהול העברית בשרטוט

כתיבה ועריכת עברית - MIHebrew16
מאגר טקסטים - MIHebrew16
תפריט פונטים לבחירה נוחה של הפונט המתאים - MIHe
  • יצרן:
    מישאלי - אוטוקד, תמיכה וישומים
מחיר: 400 שקלים
0507398655
תכנה קלה ועם זאת בעלת אפשרויות ייחודיות, לניהול הכיתוב בעברית בשרטוט. לאוטוקד ובריקסקד.
לתכנה סרגל כלים יחודי המותקן אוטומטית בעת התקנת התכנה, ותיקיית פונטים.
---------------------------------------
התכנה מאפשרת כתיבה ועריכה של MTEXT,MultiLeader ו- Table בכל הגופנים מסוג SHX.
מעבר אוטומטי למקלדת עברית ואפשרות HEEN בלחיצת כפתור.
---------------------------------------
סרגל הכלים מאפשר את הפעולות הבאות:
1. הגדרת סיגנון כתיבה ע"י בחירה מתוך דיאלוג שקופיות המציג את צורת הגופן ושמו.
2. קבלת דיאלוג בוקס לכתיבה ועריכה של טקסט, עם אפשרויות בחירת סיגנון, גובה אות, יישור הטקסט, הוספת לידר לטקסט וכן אפשרות לבחירת הטקסט מתוך מאגר טקסטים, שניתן לשליטה ע"י המשתמש.
3. אפשרות הוספת שורות טקסט מתחת לטקסט קיים, כלשהו. כל תכונות הטקסט נקלטות אוטומטית בעת ההצבעה על הטקסט.
4. אפשרות עריכה של טקסט שוכן בלוק, או מידות, (טקסט רגיל, או אטריביוט) ללא פיצוץ.
5. אפשרות יישור טקסטים לפי טקסט קיים בכל זוית שהיא.
6. אפשרות שליטה באורך טקסטים בהצבעה על האורך הרצוי (גובה הטקסט לא משתנה).
7. אפשרות שינוי גובה טקסטים בהצבעה (אורך הטקסט נשאר קבוע).
8. אפשרות המרת טקסט שהתקבל כסימני שאלה, לכל סיגנון שקיים בשרטוט.
9. אפשרות לקבלת מידע ואופן הכתיבה, של כל התוים הניתנים לכתיבה בגופן הפעיל, ושלא מופיעים במקלדת.
10. אפשרות הפיכת סדר האותיות בטקסט.
11. אפשרות למזג קטעי טקסט מאותו סוג גופן לשורת טקסט אחת.