שירות פרילנס לאדריכלים ומעצבים

שירות פרילנס לאדריכלים ומעצבים
054-2040288
שירות לאדריכלים ומעצבי פנים : עריכת בקשה להיתר בניה כולל חתימה טיפול מול רשויות ,היתרי משנה והנחיות תכנון לפי תקנון .
תכניות למכרז תכניות לביצוע כולל לבניה רוויה . רשימות נגרות אלומיניום מסגרות . כתב כמויות וכו'.

עבודה במשרד האדריכל או מהבית .
תמחור לפי שעת עבודה או לפי היקף פרויקט גלובלי .